Ak máte záujem o ovocnú výzdobu, prosím, zakliknite túto položku. 

Ovocie vyberáme podľa dostupnosti, preto nie je nikdy výzdoba jednotná. 

Ovocná výzdoba

€ 5,00Cena